Verkopen met tickeTz

Registreren

Heb je nog geen account en wil je een zoekertje toevoegen? Registreer je dan vlug. Wanneer je dit doet ga je automatisch akkoord met ons privé beleid.

Aanmelden

Heb je reeds een account, meld je dan aan en beheer je zoekertjes. Je krijgt ook toegang tot extra functies.

Nieuw? Registreer je

Aanmelden


wachtwoord vergeten?

Algemene voorwaarden

Geldigheid & verkoopsvoorwaarden van tickets

ticketz.be is slechts een platform om koper en verkoper van tickets met elkaar in contact te brengen. Alle originele verkoopsvoorwaarden van de tickets blijven gelden. De geldigheid van de aangeboden tickets is in geen geval te garanderen, de koper is hier zelf verantwoordelijk voor.

Algemeen

Een gebruiker die zich registreert bij ticketz.be, wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben en zich er mee akkoord te verklaren. De gebruiker verbindt zich er toe:

  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken

Persoonlijke gegevens

ticketz.be verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of registratie geeft een gebruiker ticketz.be toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een veilige database. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.

Tickets

Op ticketz.be is het de bedoeling dat je één of meerdere tickets kan verkopen, omdat je door omstandigheden hierdoor genoodzaakt bent. Je mag niet massaal tickets gaan kopen om later duurder te gaan verkopen met het oog op winst. Bij misbruik hiervan zal meteen ingegrepen worden.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. ticketz.be gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen op ticketz.be geen cookies ontvangt.

Aansprakelijkheid

De gebruiker is steeds aansprakelijk voor de inhoud van de door hem gepubliceerde inhoud en bestanden. Het is niet toegelaten inhoud die in strijd is met de openbare orde en de goede zeden te verspreiden via ticketz.be. ticketz.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute inhoud. De informatie en inhoud die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. ticketz.be staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.